Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing volgens De Nieuwe
Regelen 2011 (DNR 2011) van de Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus
(ONRI). Deze zijn openbaar en kunnen worden gedownload van

http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/

Zie ook:

Belangrijke pagina’s op Atex-Nederland.nl: