Het ontwerp voor de NTA 7914 ‘Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’ is in september 2022 gepubliceerd.

Waarom de NTA 7914?
NTA 7914 (Nederlands Technische Afspraak) is geschreven om opnieuw invulling te geven aan de tekst in het Arbobesluit, artikel 3.5e. Hieronder is de wijziging in verkorte tekst weergegeven:

Oude tekst (tot januari 2020)
Voor zover het explosieveiligheidsdocument geen andere eisen stelt, worden in de gevarenzones ATEX apparaten gebruikt met een categorie 1, 2 of 3, overeenkomstig de gevarenzone.

Nieuwe tekst (vanaf januari 2020)
Voor zover het explosieveiligheidsdocument geen aanvullende eisen stelt, worden in de gevarenzones ATEX apparaten gebruikt met een categorie 1, 2 of 3,
overeenkomstig de gevarenzone.

Hoewel de wijziging minimaal is, zijn de gevolgen voor de bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar groot: tot januari 2020 werden niet-ATEX apparaten, onder toepassing van o.a. gasdetectie, gebruikt in explosiegevaarlijk gebied. Vanaf januari 2020 kan dit niet meer: in een gezoneerd gebied moeten ATEX apparaten worden gebruikt. Indien er geen ATEX uitvoering van het apparaat op de markt beschikbaar is dan moet voor een andere oplossing worden gekozen. De NTA 7914 helpt om hiervoor een oplossing te zoeken.

Voor wie is NTA 7914 bedoeld?
NTA 7914 is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar als gevolg van de aanwezigheid van brandbaar gas, damp, nevel of stof. Deze bedrijven moeten hun arbeidsplaatsen indelen als zone 0, 1 en 2 voor brandbare gassen, nevels en dampen. Zone 20, 21 en 22 voor brandbare stoffen en poeders. In deze zones mogen alleen explosieveilige (ATEX gecertificeerde) apparaten worden gebruikt. Soms zijn niet alle apparaten zijn in een ATEX gecertificeerde uitvoering leverbaar. De NTA 7914 kan toegepast worden om deze niet-ATEX apparaten toch tijdelijk te kunnen inzetten bij werkzaamheden.


Hoe kan NTA 7914 helpen?
NTA 7914 geeft praktijkgerichte handvatten voor het tijdelijk dezoneren van een gezoneerd gebied en voor het beoordelen van niet-ATEX apparaten voor tijdelijk
gebruik in zone 2 (gas) of zone 22 (stof). Bij toepassing van de NTA 7914 wordt op dit punt voldaan aan artikel 3.5e en is er daarnaast een werkbare oplossing gevonden voor werkzaamheden gerelateerd aan gebieden met explosiegevaar. 

 

Wat vind ik in de NTA 7914?
NTA 7914 geeft aan hoe je veilig kunt werken in het kader van aanwezig explosiegevaar, hoe je explosieve atmosferen tijdelijk kunt wegnemen of reduceren tot
zone 2 of 22 en hoe je niet-ATEX apparaten kunt beoordelen voor tijdelijk gebruik in zone 2 of 22. Dit alles wordt ondersteund met veel praktijkvoorbeelden in de bijlagen A t/m G. Daarmee is NTA 7914 in veel situaties toepasbaar. 


Waar kan ik ondersteuning bij toepassing van NTA 7914 vinden?
Atex-Nederland is de plek om advies in te winnen over dit onderwerp. Atex-Nederland heeft de ontwikkeling nauwlettend gevolgd van deze nieuwe technische afspraak. We hebben intussen al veel vraagstukken opgelost waar deze wetswijziging een issue is gebleken.