ATEX inspectie door een professionele ATEX inspecteur

Bent u werkzaam in een bedrijf waarin er gewerkt wordt met stoffen waardoor een explosiegevaar wordt gevormd? Dan is het bedrijf verplicht om een inspectie uit te laten voeren om de werknemers te beschermen. Dit wordt gedaan aan de hand van een fysieke ATEX inspectie. 

Soorten ATEX inspecties

Een ATEX gedetailleerde inspectie oftewel eerste ATEX inspectie vindt plaats voor een elektrische installatie of installatiedeel in bedrijf wordt genomen in een omgeving met kans op gas- of stofontploffingsgevaar. Bij een gedetailleerde ATEX inspectie spoort onze inspecteur defecten op door gebruik te maken van verschillende meetapparatuur. 

Een ATEX inspectie wordt gedaan wanneer de installatie zich in een explosiegevaarlijk gebied bevindt. Werkt u in een ruimte of omgeving met explosiegevaarlijke stoffen, dan is uw bedrijf verplicht  ATEX inspecties uit te laten voeren. 

Voordat er gebruik gemaakt kan worden van de installatie of installatiedeel binnen een ruimte of gebied waar er kans is op stof- of gasontploffingsgevaar is moet er een eerste ATEX inspectie plaatsvinden. Dit wordt ook wel een gedetailleerde inspectie genoemd. Neem contact op om uw eerste ATEX inspectie in te plannen.

De ATEX inspecteur opent omhulsels en kasten en maakt gebruik van meetapparatuur om eventuele defecten op te sporen.

De elektrische installaties moeten stilgelegd worden om de inspectie uit te kunnen voeren.

Deze inspectie is verplicht en dient periodiek te worden uitgevoerd. Kan de elektrische installatie echt niet worden uitgezet dan wordt er uiteraard gekeken naar een andere oplossing.

Zo wordt er gecontroleerd op extra inspectiepunten zodat er toch een betrouwbaar beeld gegeven kan worden van de installatie.

Welke ATEX regelgevingen zijn er?

Op het gebied van de ATEX regelgevingen zijn er twee te benoemen. Dit zijn de ATEX 114 en de ATEX 153 regelgeving. De ATEX 114 regelgeving heeft te maken met de apparatuur die wordt gebruikt in de gebieden die explosiegevaarlijk zijn. De apparatuur dient te zijn voorzien van een CE-markering en een EX-markering.

De regelgeving ATEX 153 is bedoeld voor de werkgever. Deze dient ervoor te zorgen dat de werknemers in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden werken.

Echter, deze ATEX 153 richtlijn moet wel worden geïmplementeerd door een  deskundige. Daarnaast is het zo dat alle medewerkers die als installatiedeskundige of onderhoudsdeskundige werkzaam zijn, beschikken over genoeg kennis om op een veilige manier te werken. Dit geldt tevens voor de medewerkers die de apparatuur bedient en gebruikt.

Lees meer over het explosieveiligheidsdocument.

ATEX inspectie laten uitvoeren?

Hulp nodig? Neem contact met ons op!
Richard Zandijk
ATEX specialist