Atex-Nederland, gevestigd aan Ds. H. Boersmastraat 6
4481 CE Kloetinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://Atex-Nederland.nl
Ds. H. Boersmastraat 6
4481 CE Kloetinge
+31 85 060 7901
D.C.T. Zandijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Atex-Nederland Hij/zij is te
bereiken via info@atex-nederland.nl

ATEX Nederland treedt op al ATEX specialist.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Atex-Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
  bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 2. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
  dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
  dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
  overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
  een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atex-nederland.nl, dan verwijderen
  wij deze informatie.
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Atex-Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Atex-Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Atex-Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
  die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van Atex-Nederland) tussen zit.
 2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atex-Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Atex-Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
  nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
  vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atex-Nederland blijft verantwoordelijk voor deze
  verwerkingen.
  Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk
  verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien reeds beschikbaar):
   Google Analytics – Bezoekersstatistieken
 2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Atex-Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
  uw computer, tablet of smartphone. Atex-Nederland gebruikt cookies met een puur technische
  functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
  goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw
  surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
  cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
  instellingen van uw browser verwijderen.
 3. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
  adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
  Cookie: Googly Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar ]
 4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
  trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atex-
  Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
  verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
  van uw persoonsgegevens sturen naar info@atex-nederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Atex-Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Atex-Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@atex-nederland.nl