ATEX 153 richtlijnen (voorheen ATEX 137)

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG

Terwijl de ATEX 114 richtlijnen over apparatuur gaan, is ATEX 153 gericht op de medewerker.

ATEX 153 beschrijft voor werkgevers de minimale veiligheidseisen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast hoe men deze kan creëren voor de mensen op de werkvloer die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Een van de verplichtingen die hierin wordt omschreven is opstellen en onderhouden van het explosieveiligheidsdocument (EVD, en in het Engels: Explosion Protection Document, EPD).

Onderdelen hierin zijn de volgende:

  • Gevarenzone-indeling op basis van frequentie en duur
  • Identificatie en beoordeling explosierisico’s
  • Opstellen en plannen van maatregelen om tot een veilige werkomgeving te komen
In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Arbowet- en regelgeving.

Het ATEX 153 symbeel: Waarschuwing voor mogelijk explosieve atmosfeer

Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst “EX” op een gele achtergrond bevat. Dit is een ander symbool dan die gebruikt wordt bij ATEX 114.

Atex 153

Verder lezen

Lees verder over de verschillende ATEX richtlijnen, en lees verder over ATEX 114.

Wettelijke verplichtingen

De werkgever is op grond van de Nederlandse Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a-f) bevat deze bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 153). Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar beschreven. De daaraan verbonden risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument, dat minimaal bestaat uit:

  • een nadere risicoanalyse;
  • een gevarenzone-indeling;
  • passende technische en organisatorische maatregelen;
  • voorlichting van de werknemers.

Aldus Arboportaal