De ATEX richtlijnen

De nieuwe europese richtlijnen voor explosieveiligheid

De ATEX-richtlijnen zijn eigenlijk 2 EU-richtlijnen waarin de minimumveiligheidsvoorschriften zijn beschreven voor werkplekken en apparaten op plaatsen met ontploffingsgevaar. De naam is een afkorting van de Franse term Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles (Apparaten bestemd voor gebruik in explosieve omgevingen).

Er zijn dus 2 belangrijke ATEX-richtlijnen (één voor de fabrikant en één voor de gebruiker van het apparaat/apparaten)

De richtlijnen in het kort

ATEX 114 – Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar.

ATEX 153 – Minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming plus veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Deze wordt ook wel ATEX 137 genoemd.

Verbetering van de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers die gevaar kunnen lopen door explosieve atmosferen..

Atex 114

ATEX-richtlijn 114 werd op 29 maart 2014 door het Europees Parlement gepubliceerd. Het beschrijft de voorschriften voor apparaten (zowel elektrisch als niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen (we praten dan over “zones”) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. In Nederland is dit opgenomen in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Lees verder: Atex 114

Atex 153

Deze beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren, op plaatsen waar explosieve atmosferenexplosieve atmosferen kunnen ontstaan. In Nederland is ook deze richtlijnopgenomen in de Arbowet- en regelgeving.
 
Lees verder: Atex 153