Op zoek naar een ATEX adviseur?

Veiligheid staat voorop 

Als ATEX adviseurs staan we uw onderneming bij die een installatie willen plaatsen of laten plaatsen waarbij explosiegevaar aan de orde is. Het gaat daarbij om elektrische installaties die in de buurt staan van een installatie met een explosieve stof of hiermee in verbinding staan. Denk bijvoorbeeld aan een tankstation waar in de buurt van de brandstofpompen ook een elektrisch apparaat staat. De pompen zelf gebruiken uiteraard ook stroom om te kunnen werken. Dergelijke installaties moeten grondig worden gecontroleerd en geïnspecteerd voordat ze in gebruik gesteld mogen worden. Zo moet worden voorkomen dat er door onzorgvuldigheid een explosie kan plaatsvinden.

Controle van de installatie

Alvorens een installatie in gebruik mag worden genomen vindt een ATEX inspectie plaats. Deze wordt uitgevoerd door ons, als deskundige die bekend is met de NEN EN IEC 60079-17 norm. Dit is de norm die wordt toegepast voor het beoordelen van installaties die een verhoogd explosiegevaar hebben. Voor het behalen van dit certificaat is basiskennis over technische installaties vereist. 

Alvorens een installatie in gebruik mag worden genomen vindt een ATEX inspectie plaats.

Periodieke inspectie van installaties

Als ATEX adviseurs adviseren wij u, als eigenaar van een installatie bij periodieke controles. Iedere elektrische installatie die onder de richtlijnen van ATEX valt moet periodiek worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alles nog veilig is. Als er een probleem wordt geconstateerd dan kan dit ertoe leiden dat de installatie moet worden stilgelegd. Pas na herstel van het probleem en een nieuwe inspectie mag de installatie dan weer in gebruik worden genomen. Bij een periodieke controle wordt onderscheid gemaakt tussen een controle op het oog en een controle waarbij de installatie daadwerkelijk wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld door leidingen en bekabeling fysiek te controleren.

De installatie moet aan alle veiligheidseisen voldoen

Als een installatie zich bevindt op een locatie waar explosiegevaar is dan is extra voorzichtigheid natuurlijk geboden. Een explosie moet te allen tijde worden voorkomen. Daarom moeten er in dit soort gevallen specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Mogelijke vonken, veroorzaakt door stroom, mogen nooit in contact komen met gassen of andere brandbare stoffen. Dit kan door fysieke maatregelen te nemen. Als er toch een ongeluk gebeurt zal inspectie via de overheid worden uitgevoerd. Als dan blijkt dat de installatie niet aan de voorwaarden voldoet zal het bedrijf hiervoor worden veroordeeld en aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Een verzekering zal dan niet uitkeren. Daarom is het extra belangrijk om een ATEX adviseur de installatie regelmatig. te laten controleren.

Vrijblijvende offerte

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Hulp nodig? Neem contact met ons op!
Richard Zandijk
ATEX specialist