Wij zijn ATEX consultants

Zonder controle geen zekerheid. Neem vandaag nog contact op als u op zoek bent naar een ATEX consultant 

Als ATEX consultants voren wij controles uit aan elektrische apparaten en installaties die in een omgeving staan waar explosiegevaar is. Een dergelijke situatie kan immers heel gevaarlijk zijn. Als er door middel van een vonk een explosie plaatsvindt dan is niet alleen de schade vaak groot, het geeft mogelijk ook slachtoffers. Daarom is een ATEX inspectie verplicht voor dit soort situaties. Voordat wij, als gecertificeerde ATEX consultanten deze inspectie hebben uitgevoerd mag de installatie niet in gebruik worden genomen.

Een ATEX consultant is een specialist die controles uitvoert aan elektrische apparaten en installaties die in een omgeving staan waar explosiegevaar is.

Wat houdt een ATEX inspectie in?

Het uitvoeren van een ATEX inspectie houdt in dat wordt gecontroleerd of de installatie op de plaats waar deze staat veilig kan worden gebruikt, ondanks dat er in de directe omgeving explosiegevaar kan ontstaan. Ook na een reparatie of aanpassing moet er weer een nieuwe inspectie worden gedaan om opnieuw te toetsen of de situatie veilig genoeg is. Installaties dienen, los van eventuele aanpassingen of reparaties, periodiek gecontroleerd te worden om te beoordelen of de situatie ter plaatse nog veilig is. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of kabels nog volledig intact zijn en of leidingen geen brandbare vloeistoffen lekken.

Verschillende inspecties

Als ATEX consultant voeren we verschillende inspecties uit. Bij een nieuwe installatie die nog in gebruik moet worden genomen is de inspectie altijd uitgebreid. Onderdelen worden fysiek gecontroleerd op gebreken of ondeugdelijke installatie. Als het om een bestaande installatie gaat die al eerder is gekeurd dan kan er in sommige gevallen worden volstaan met een inspectie ‘op zicht’. Dit houdt in dat een consultant alleen op het oog controleert of de installatie naar behoren werkt. Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de eigenaar om een juiste inspectie bij ons aan te vragen. De consultant zal altijd in zijn rapport aangeven hoe de inspectie is uitgevoerd.

Op zoek naar een ATEX consultant?

Neem vandaag nog contact met ons op.