Explosie gevaar

Voorkom en verminder de kans op explosies door regelmatige inspecties 

Bestaat er een potentieel explosiegevaar op uw bedrijventerrein? Dan moet u werknemers beschermen en maatregelen nemen om hun veiligheid te garanderen. Daardoor zijn ATEX richtlijnen in het leven geroepen. 

Pas Op! kans op explosie. Verplicht Explosieveiligheidsdocument 

Explosieveiligheid volgens de huidige richtlijnen

Om veiligheid te optimaliseren, werken we in Europa met diverse richtlijnen. Richtlijn 94/9/EG werd in 1994 door de EU aangenomen als basis voor gestandaardiseerde Europese regelgeving voor apparaten en veiligheidssystemen. Deze werd geüpdatet in 2014, en is sinds 2016 actief als nieuwe en geldende ATEX Richtlijn 114 (richtlijn 2014/34/EU)

Daarnaast bestaat er nog de Richtlijn 1999/92/EG (huidig: Atex 153), die de minimumvoorschriften vaststelt voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers.  Deze beiden staan beter bekend als ATEX-richtlijnen.

Om gevaar te voorkomen, moeten bepaalde maatregelen in juiste volgorde worden uitgevoerd.

Primaire explosiebeveiliging voorkomt de vorming van een explosieve atmosfeer. De secundaire explosiebeveiliging voorkomt de ontsteking van een gevaarlijke, potentieel explosieve atmosfeer (bijvoorbeeld door speciale apparaten en beveiligingssystemen).

Hieruit worden verschillende gevaarlijke gebieden – zogenaamde Ex-zones (ATEX zones)- gedefinieerd voor gassen, dampen en stof die explosiegevaarlijk kunnen zijn. 

Daartoe worden verschillende kenmerken zoals het ontvlammingspunt van de gassen, dampen of stoffen en hun explosiegrenzen in de vergelijking opgenomen.