ATEX Zone 0 (GAS)

Brandbare gassen, dampen en nevels in combinatie met lucht (GAS): gevaarlijkste zone

In een EX-zone 0 (ATEX zone 0) is het risico het hoogst, en daarmee de gevaarlijkste zone indeling. Het is een gebied waar gassen, dampen en nevels voor meer dan 10% van de werktijd aanwezig zijn. Er is permanent risico op explosiegevaar omdat er voor langere periodes explosiegevaarlijke mengels zijn. Daardoor worden de strengste eisen gesteld aan het apparatuur dat hier wordt gebruikt of aanwezig is. 

In het kort:

  • Een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)

In zone 0 / 20 mag geen gereedschap worden gebruikt dat vonken kan opwekken

Meer weten over ATEX zoneringen?

Lees verder over de verschillende ATEX zones: