ATEX zone 20 (STOF)

Brandbare stoffen in combinatie met lucht (stof): gevaarlijkste zone

In een EX-zone 20 (ATEX zone 20) is het risico op ontploffingsgevaar het hoogst, en daarmee de gevaarlijkste zone indeling binnen de 3 STOF zones. Er is permanent risico op explosiegevaar aanwezig omdat er voor langere periodes explosiegevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Daardoor worden de strengste eisen gesteld aan het apparatuur dat in deze zone wordt gebruikt of aanwezig is. 

In het kort: 

  • Een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
  • Meer dan 1000 uur per jaar

Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht voortdurende lange periode of herhaaldelijk aanwezig is

Meer weten over ATEX zoneringen?

Lees verder over de verschillende ATEX zones: