ATEX zone 22 (STOF)

Brandbare stoffen in combinatie met lucht (stof): geringe aanwezigheid op stof explosie  

Van de 3 ATEX classes is ATEX zone 22 het gebied met de geringste kans op ontploffing. In dit gebied worden daarom de minst strenge eisen gesteld aan het apparatuur dat hier staat of wordt gebruikt. Deze zone komt daarmee gedeeltelijk overeen met ATEX zone 2 als het gaat om explosiegevaar. 

In het kort: 

  • kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
  • Minder dan 10 uur per jaar

Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is. En, wanneer dit toch gebeurt kort van duur is.

Meer weten over ATEX zoneringen?

Lees verder over de verschillende ATEX zones: